Praktisk information.

Jeg tilbyder Fuldtidspasning.

En Fuldtidspasning er på 48 timer.

    Kommunen yder tilskud  på 75 % .  

Mit betalings beløb pr mdr er 7.4OO

Vi sidder sammen  ( hvis i har behov for dette og udfylder blanket til indmelding af jeres barn , så er det nemt for alle.

Den Private Pasningsordning er omfattet af ordningen om søskende rabat.

 

😉Forældrene indbetaler selv fulde beløb 7.400 kr  på min konto hver d sidste i mdr,når tilskudet fra kommunen er gået ind på forældrenes NEM KONTO.

BEMÆRK : Beløbet betales bagud i modsætning til andre pasnings tilbud. Det er fordi kommunen udbetaler tilskudet bagud.

 -Prisen reguleres en gang om året, når kommunen regulerer tilskudet.

SOM REGEL 1 JANUAR.

-.Der betales  samme beløb i alle 12 mdr. også når jeg er syg eller holder ferie.

 VIGTIGT :

- Bliver jeg syg eller holder ferie, så skal forældrene selv finde pasningsmulighed af barnet.